Realizacja w zakresie robót budowlanych oczyszczalnie ścieków w Balicach i Niegoszowicach. Termin zakończenia robót XII 2003 r....
Czytaj więcej