W latach 1989 do 2020 firma uzyskała następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrody

Nagroda III Stopnia w Konkursie PZITB „Budowa Roku 1999″

Po raz kolejny firma WAKO została uhonorowana nagrodą Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa "Budową Roku ". Tum razem jest to nagroda III stopnia "Budowy  Roku 1999" za wysoką jakość robót, efektywność ekonomiczną oraz wzorową organizację i realizację procesu budowlanego zespołu obiektów administracyjno magazynowych GMG w Krakowie....
Czytaj więcej

Rekomendacja PZITB na lata 1999, 2000 i 2001.

Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie potwierdza pełną wiarygodność techniczno-organizacyjną firmy WAKO jako ocenianego podmiotu gospodarczego, dającą rękojmię należytego wykonania zamówień z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług. Rekomendacja PZITB została przedłużona od dnia 19-07-1999 r. do 20-07-2001 r.

...
Czytaj więcej